این شرکت با بهره گیری از کادر متخصص و تجهیزات پیشرفته کالیبراسیون و اندازه گیری و امکانات بی نظیر خود مبادرت به انجام سرویسهای اساسی کلیه تجهیزات و دستگاه های کلینیک ها و مطب ها می نماید که با انجام سرویس های دوره،علاوه بر افزایش طول عمر مفید دستگاه،امکان برخورداری از شرایط و تخفیف های استثنایی این شرکت در مواجهه با آسیب ها و خرابی ها دستگاه تحت گارانتی این شرکت تا سقف ۸۰ درصد هزینه های تعمیرات نیز فراهم می گردد.