درباره ما

شرکت توسعه تدبیر هوبر با مجوز رسمی تولید و تعمیر تجهیزات پزشکی و با بهره گیری از توان مهندسی و پرسنل مجرب و اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر بین المللی مبادرت به تامین، فروش و ارایه خدمات سرویس و پشتیبانی از تجهیزات پزشکی نموده است.