اساتید و مهندسین این شرکت ضمن برگزاری دوره های تخصیصی و کلاسهای اموزشی و اعطای گواهی های معتبر بین المللی برای نفرات دوره دیده و اعزام نیروهای متخصص به محل کلینیک ها موجبات بهره مندی پزشکان گرامی از کلیه امکانات دستگاه را فراهم می نمایند.
گزارشات دوره ای وضعیت دستگاه و خدمات پس از فروش کم نظیر این شرکت که با استقبال اکثر کلینیک ها و مطب ها مواجه شده باعث گردید که تمام تجهیزات مورد گارانتی این شرکت با بهترین کیفیت و شرایط به کار خود ادامه دهند.